Meest gezocht


Mijn profiel

Je vindt hier je persoonsgegevens en contactgegevens.
Bekijk je profiel.


Dekkingsgraad

De dekkingsgraad laat zien of Pensioenfonds UWV genoeg geld heeft om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen.
Bekijk de actuele dekkingsgraad.


Partner- en wezenpensioen

Overlijd je als je nog pensioen opbouwt? Dan krijgt je partner partnerpensioen en krijgen je kinderen wezenpensioen.
Lees meer over partner- en wezenpensioen.


Mijn pensioenpost

Bekijk digitaal de post over je pensioen.
Bekijk je pensioenpost.


Nieuws

Lees hier het nieuws over Pensioenfonds UWV
Nieuws lezen.

Zoeken

Wijzigingen en cijfers per 1 januari 2019

19-12-2018

In dit nieuwsbericht vind je een overzicht van alle wijzigingen in de pensioenregeling per 1 januari 2019 en de belangrijkste vastgestelde cijfers die in 2019 gelden.

Wijzigingen in het pensioenreglement

Per 1 januari 2019 wijzigen een aantal zaken in het pensioenreglement:

 • We rekenen de pensioenen op 65 jaar om, naar pensioenen op 67 jaar. Hier lees je meer: www.uwvpensioen.nl/67
 • In verband met een wetswijziging is er een aanpassing inzake kleine pensioenen. Een opgebouwd pensioen tussen € 2 en € 484,09 dragen we automatisch over naar het nieuwe pensioenfonds. De allerkleinste pensioenen van minder dan € 2 komen te vervallen.
 • Premies voor aanvullende verzekeringen (zie hieronder).
 • Een aantal tekstuele wijzigingen.

Het actuele pensioenreglement vind je hier.

De pensioenpremie blijft gelijk

De pensioenpremie verandert in 2019 niet. Deze blijft 20% van het bruto salaris van de deelnemer. De werkgever betaalt daarvan het grootste deel.

Deelnemers van pensioenfonds UWV blijven 1,738% pensioen per jaar opbouwen. Dat was in 2018 zo en verandert in 2019 niet.

In 2019 is het vastgestelde bedrag voor de franchise € 13.785 en voor het fiscaal maximum pensioengevend salaris € 107.593.

Pensioenen niet verhoogd

Pensioenfonds UWV wil graag ieder jaar de pensioenen verhogen. Dat heet indexeren. Maar we mogen alleen indexeren als onze financiële situatie goed genoeg is.

De beleidsdekkingsgraad is daarvoor de graadmeter. De beleidsdekkingsgraad was op 30 september 2018 103%. Dat is onvoldoende om de pensioenen in 2019 te kunnen verhogen.

Als de beleidsdekkingsgraad 110% of hoger is, kunnen we de pensioenen gedeeltelijk indexeren. Volledige indexatie mogen we geven als de beleidsdekkingsgraad circa 123% of hoger is (gebaseerd op berekeningen eind 2017). Ook de komende jaren verwachten we dat het niet lukt om de pensioenen te verhogen. Kijk hier voor meer informatie.

Premies aanvullende verzekeringen

Per 1 april 2019 veranderen de premies voor een aantal aanvullende verzekeringen van Pensioenfonds UWV. Er zijn in totaal vier aanvullende verzekeringen:

1. de collectieve excedent arbeidsongeschiktheidsverzekering;

2. de individuele aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering;

3. het aanvullend partnerpensioen;

4. het tijdelijk partnerpensioen.

1. Collectieve excedent arbeidsongeschiktheidsverzekering

De premie blijft per 1 april 2019 gelijk.

Totale premie 2,5%
Werknemersbijdrage 1,39%
Werkgeversbijdrage 1,11%


De kenmerken van de collectieve excedent arbeidsongeschiktheidsverzekering blijven hetzelfde:

 • Je bent er automatisch voor verzekerd;

 • Deze verzekering keert (onder voorwaarden) uit bij arbeidsongeschiktheid;

 • Deze verzekering keert uit over het deel van je salaris dat bóven het maximumdagloon voor de sociale verzekeringswetten (bijv. WIA) ligt.

 • UWV berekent de premie over het salaris dat bóven het maximumdagloon voor de sociale verzekeringswetten uitkomt. UWV houdt de werknemersbijdrage in op je salaris.

2. Individuele aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering

De premie van 0,5% blijft per 1 april 2019 gelijk.

De kenmerken van de individuele aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering blijven hetzelfde:

 • Het is een vrijwillige verzekering;
 • Met deze verzekering kun je bij arbeidsongeschiktheid tot 10% van je jaarsalaris als aanvulling op de WIA-uitkering ontvangen;
 • UWV berekent de premie over je salaris;
 • UWV houdt de premie in op je salaris.


3. Aanvullend partnerpensioen

Leeftijd op 1 januari  Premie vanaf 1 april 2019 Huidige premie
Jonger dan 30 0,7% 0,7%
30-39

0,9%

1,0%
40-49 1,3% 1,3%
50-67 2,1% 2,3%


De kenmerken van het aanvullend partnerpensioen blijven hetzelfde:

 • Het is een vrijwillige verzekering;
 • Deze verzekering regelt dat als je ná de pensioendatum overlijdt, het pensioen voor je partner geen 35% van het ouderdomspensioen is, maar een hoger percentage (tot maximaal 70%).
 • Pensioenfonds UWV berekent de premie over de pensioengrondslag en UWV houdt het in op je salaris. De pensioengrondslag is het bedrag waarover je pensioen opbouwt: pensioengevend salaris – franchise (€ 13.785 in 2019).

4. Tijdelijk partnerpensioen

Leeftijd op 1 januari Premie vanaf 1 april 2019 Huidige premie
Jonger dan 30 0,2% 0,2%
30 - 39 0,5% 0,5%
40 - 49 1,4% 1,4%
Ouder dan 49 3,2% 3,2%


De kenmerken van het tijdelijk partnerpensioen blijven hetzelfde:

 • Het is een vrijwillige verzekering;
 • Deze verzekering zorgt ervoor dat het gat dat door de invoering van de Algemene nabestaandenwet (Anw) is ontstaan, kan worden gedekt (tot 50%, 75% of 100% van het bedrag dat de Anw kan uitkeren).
 • De premie is niet afhankelijk van je salaris. Pensioenfonds UWV berekent de premie over de verzekerde som die je hebt gekozen (50%, 75% of 100% van de Anw-uitkering). UWV houdt de premie in op je salaris.

Bij gepensioneerden die niet meer in dienst zijn van UWV, houdt pensioenfonds UWV de premie in op de pensioenuitkering.

Meer informatie

Wil je naar aanleiding van de premiewijzigingen een vrijwillige verzekering afsluiten of beëindigen? Vul dan het aanmeld- of beëindigingsformulier in en stuur dit vóór 9 april 2019 naar HRM SSC. Klik hier voor de formulieren.

Bij aanmelding voor de individuele aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering en het tijdelijk partnerpensioen is een medische keuring van toepassing.

Voor de collectieve excedent arbeidsongeschiktheidsverzekering kun je je niet afmelden.